مرد بارانی

نیازی نیست تحملشون کنم تمومش کردم :)

چطوری میشه این آدمارو تحمل کرد ؟